Dit gebeurt uitsluitend op afspraak.
Er zijn daarvoor speciaal tijdsblokken gereserveerd van 5 min per afspraak. 
Deze afspraak is alléén voor de griepprik, niet voor bloeddruk, voorschriften, controles, invullen van papieren of andere vragen.

 • U dient uw afspraak zelf te maken, online (graag vermelden “griepspuit”) , telefonisch, of aan de balie in de voormiddag.
 • Per persoon 1 afspraak. (dus twee personen is twee afspraken)
 • U dient zelf uw griepspuit mee te brengen. Vraag tijdig uw voorschrift. Dit kan niet per mail.
Er worden in onze praktijk 6 griepprik-momenten georganiseerd: 
 • Dr Vandeput
  • Woensdag 6 november van 19.00 – 21.00 uur
  • Donderdag 7 november van 12.00 – 14.30 uur
 • Dr. Merckx
  • Donderdag 24 oktober van 11.00 – 14.00 uur
  • Dinsdag 5 november van 19.00 – 21.00 uur
 • Dr. Schreurs
  • Donderdag 24 oktober van 08.00 – 11.00 uur
  • Donderdag 7 november van 19.00 – 21.00 uur

De griepprik is sterk aanbevolen voor:

 • 65-plussers
 • Vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen
 • Chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes
 • Mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • Al wie in een instelling verblijft vb een  woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking
 • Iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden
 • Personen die behoren tot het verzorgend personeel (gezondheidssector) en in direct contact komen met personen met een verhoogd risico op complicaties
 • Iedereen werkzaam in de gezondheidssector.
 • Ook voor personen tussen 50-65 jaar is de griepprik sterk aan te raden. Zij hebben immers een verhoogd risico op complicaties door hun leeftijd.