MOET IK MIJ LATEN TESTEN?

1. Wat zijn de belangrijkste COVID-19 symptomen?
– Koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden
– Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn
– Vermoeidheid
– Geur- en smaakverlies
– Verkoudheid
– Diarree
Kinderen jonger dan zes jaar worden niet standaard getest. De huisarts zal conform de geval- definitie hier verder over beslissen.

2. Wat moet ik doen indien ik COVID-19 symptomen heb?
– Blijf meteen thuis.
– Bel je huisarts en meld de symptomen die je op dat moment hebt. Je huisarts zal het nodige advies geven, aangeven waar je de test moet afnemen en je telefoonnummer opvragen.
– Probeer een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorbije dagen contact hebt gehad. Deze lijst wordt enkel gebruikt indien je positief testte.

Wie? Mensen met wie je contact had vanaf 2 dagen voor de covid-symptomen tot het mo- ment van isolatie (bv. collega’s, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, ge- zinsleden, etc.).
Wat? Deze lijst bevat o.a. naam, telefoonnummer, geboortedatum.

Je huisarts zal de bevoegde instanties verwittigen zodat de contactopvolging snel kan opstarten.
Gebruik je de CoronAlert App: bespreek dit met je huisarts

3. Ik ben getest. Wat nu?
– Indien je symptomen hebt, krijg je van de huisarts een arbeidsongeschiktheidsattest
– In afwachting van het resultaat van de test en bij een sterk klinisch vermoeden van besmetting, kan de huisarts beslissen om de huisgenoten en andere nauwe contacten al in quarantaine te plaatsen. In dat geval zijn zij arbeidsgeschikt maar mogen zich niet naar hun werkplek begeven. Bespreek met je werkgever de verschillende mogelijkheden (bijvoorbeeld: sociaal verlof).

4. Hoe bekom ik het resultaat van de test?
– De huisarts contacteert je zelf.
– Kijk online op http://www.mijngezondheid.be. Inloggen kan met je e-id of its me app.
– Indien je de CoronAlert app heeft, kan je daarin het resultaat ook terugvinden

5. Wat moet ik doen indien ik positief test?
Isolatie gedurende 10 dagen.
Na de 10 dagen klachtenvrij? = einde isolatie.
De isolatie wordt opgeheven ten vroegste 10 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de ademhalingssymptomen.
Zorgpersoneel moet bij de terugkeer naar het werk nog te allen tijde een chirurgisch mondmasker dragen totdat de symptomen volledig zijn verdwenen EN tot ten minste 14 dagen na het optreden van de symptomen.
Je dient opnieuw telefonisch contact met op te nemen met de huisarts:
– indien de symptomen verergeren;
– indien er nieuwe symptomen optreden;
– op het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid indien de symptomen aanhouden.
Contactopvolging
– Indien je de CoronAlert app gebruikt, geef daarin aan dat je positief bent. Op deze manier kan de contactopvolging starten.
– Verwittig je contacten en vraag hen om contact op te nemen met de huisarts.
– Het contact tracing center of lokale contact tracing zal contact met je opnemen om de personen die je de laatste dagen zag op de hoogte te stellen. Dit is belangrijk om verspreiding van het virus tegen te gaan.
– Zij zullen je mogelijks contacteren via telefoon op het nummer 02/214.19.19 of via sms op het nummer 8811.
– Als je deze oproepen niet beantwoordt, kan een medewerker bij je thuis langskomen.

6. Wat moet ik doen indien ik negatief test?
De huisarts beslist hoe lang jouw arbeidsongeschiktheid nog moet duren in functie van de symptomen.
Indien je huisgenoten in quarantaine zaten, kunnen zij hun normale activiteiten hernemen.