Ik had contact met een COVID + persoon

Hoog risico contacten dienen zich meteen te laten testen na identificatie. Zij krijgen hiervoor een CTPC code via de contact tracing en kunnen zelf een afspraak maken in het triagecentrum Heist Op Den Berg via https://triage.doclr.be. Indien deze test negatief is dienen zij opnieuw een test te ondergaan op dag 7. Ook hiervoor krijgt u een code via de contact tracing.


1. Onderscheid tussen hoog risico contacten en laag risico contacten
Hoog risico contacten of nauwe contacten zijn personen waarbij het risico op besmetting als ‘hoog’ beschouwd wordt. Nauwe contacten zijn bijvoorbeeld een huisgenoot, een collega die naast de patiënt zit op kantoor, een vriend(in),…
Voorbeeld: Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (‘face to face’) waarbij het mondmasker bij één van de personen niet correct gebruikt is. Kinderen van de lagere school die in de klas/refter naast een index geval zaten worden nu ook beschouwd als HRC.

Laag risico contacten zijn personen waarbij het risico op besmetting als ‘laag’ beschouwd wordt.
Voorbeeld 1: Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een CO- VID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (‘face to face’), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).
Voorbeeld 2: een persoon die zich in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van <1,5m was. Dit omvat, onder andere, de hele afdeling in een kinderkribbe/kleuterschool (<6 jaar), mensen die in dezelfde ruimte werken of samen in een wachtkamer zaten.
Voorbeeld 3: hoog risico contacten van de nauwe contacten van de indexpatiënt zijn laag risico contacten en hoeven bijgevolg niet in quarantaine.

De contact tracing beslist wie een hoog risico contact of laag risico contact is. Het is mogelijk dat de contacttracing direct een PCR-test aanraadt. Je zal een SMS ontvangen met een code. Hiermee kan je een afspraak maken op het triagecentrum te Heist o/d Berg.

2. Wat zijn de maatregelen voor hoog risico contacten?
– Als hoog-risico contact wordt je asap getest en op dag 7 na het laatste risicocontact.
– Je gaat 10 dagen in quarantaine, tenzij de test op dag 7 negatief is, dan kan je vroeger werk of school hervatten. Na deze 10 dagen ben je nog voor minstens 4 dagen waakzaam. Waakzaam wil zeggen dat je nog een aantal maatregelen zeker in acht moet nemen (zie verder)
– De duur van de quarantaine thuis is ten minste 7 dagen na het laatste risicovolle contact*.
– Je ontvangt thuis geen bezoek.
– Bel je huisarts wanneer je symptomen zoals hoesten of koorts krijgt.
– Tijdens de 10-daagse quarantaineperiode EN de 4 dagen na het einde van de quarantaine moeten de volgende maatregelen worden genomen:
– Bijzondere aandacht voor basishygiënemaatregelen
– Je mag je woning enkel verlaten voor strikt noodzakelijke aankopen (bv. voeding en geneesmiddelen). Je draagt hierbij altijd een mondmasker en vermijdt contact met anderen.
– De contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch) worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen.
– Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de 4 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden gehouden.
* Indien tijdens de quarantaineperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt begint de periode van 10 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste contact.

3. Wat zijn de maatregelen voor laag risico contacten?
Quarantaine is niet nodig voor asymptomatische laag risico contacten.
Er wordt aanbevolen om de sociale contacten tot een minimum te beperken en 1,5 m afstand te houden.
Andere maatregelen
Extra aandacht besteden aan de basis hygiënemaatregelen (bv. was regelmatig je handen, hoest/nies in een zakdoek).
Voor verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker in textiel gedragen worden voor personen >12 jaar.

4. Testing
Testing van hoog risico contacten
Met de CTPC code die je krijgt via de contacttracing of via je huisarts kan je een afspraak inboeken op het triagecentrum te Heist o/d Berg.

Testing van laag risico contacten
Afname van een test om een infectie uit te sluiten bij asymptomatische personen is niet nodig.
Bij ontwikkelen van symptomen die compatibel zijn met COVID-19 moet je contact opnemen met je huisarts.