Vertrekkende reizigers kunnen zich enkel na telefonisch contact in onze groepspraktijk laten testen op COVID 19. Indien de test in het weekend moet plaatsvinden kan u terecht op de luchthaven van Zaventem. Een COVID-reis-test kost 47 euro per test + de kosten van de consultatie.

Raadpleeg de meest recente reisadviezen op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Essentiële reizen moet je kunnen aantonen met een verklaring op eer. Klik hier voor meer informatie.

1. Wat als ik terugkom uit een rode zone?
Rode zones zijn gemeenten districten, steden, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden gebracht of waar Belgische toeristen een zeer hoog risico lopen op besmetting.

  • Iedere patiënt die terugkeert naar België moet een PLF (Passenger Locator Form) invullen
  • Na het invullen van het PLF krijgt élke reiziger via e-mail een QR code toegestuurd, als bewijs dat het PLF ingevuld werd. Daarbij moet ook een zelfevaluatiedocument ingevuld worden.
  • Indien uit het PLF en het zelfevaluatiedocument blijkt dat je terugkeert uit een rode zone en mogelijk risico op besmetting gelopen hebt, zal je bijkomend per sms gevraagd worden om minstens 7 dagen in quarantaine te gaan en om je te laten testen.
  • Er wordt dan ook een ‘corona test prescription code (CTPC)’ gestuurd. Deze code geeft toegang tot een COVID-test, zonder tussenkomst van je huisarts.
  • Je dient getest te worden op dag 1 en dag 7 na terugkeer met de CTPC code.
    – Indien je op dag 7 negatief test, kan de quarantaine gestopt worden.
    – Indien het resultaat positief is, worden er nog 7 dagen bij de quarantaineduur geteld, te starten vanaf de datum van staalname (dus 7+7 = 14 dagen na terugkeer).
  • Boek hier je afspraak met de CTPC code.

2. Wat als ik terugkom uit een oranje zone?
Oranje zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waarvoor een gematigd hoog risico op besmetting is vastgesteld.
Er is geen test nodig voor asymptomatische personen die terugkomen uit een oranje zones; wel moeten zoals voor iedereen de algemeen geldende maatregelen in België gevolgd worden.

3. Wat als ik terugkom uit een groene zone?
Groene zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waar er geen of een laag gezondheidsrisico is vastgesteld.
Er geldt geen enkele verplichting: noch quarantaine, noch test.