Ik had contact met een COVID + persoon

Er is geen quarantaine meer nodig, onafhankelijk van je vaccinatiestatus.

Wat is er wel nodig?
– Je blijft voor 14 dagen waakzaam. Als er symptomen optreden, moet de Self Assessment Tool (SAT) ingevuld worden
– Sociale contacten moeten 14 dagen na het hoog risico contact zoveel mogelijk beperkt worden. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden gehouden.
– Ondanks het feit dat er geen quarantaine is, wordt huishoudelijke contacten ouder dan 6 jaar sterk aangeraden om gedurende een periode van 7 dagen na het begin van de symptomen bij het indexgeval (of na positieve test indien index asymptomatisch is) een masker te dragen wanneer zij in contact komen met mensen buiten het huishouden. Indien het niet mogelijk is steeds een masker te dragen, moet een zelftest worden uitgevoerd en dagelijks herhaald. Als de test positief is, moet de persoon in isolatie blijven.