Ik vertrek of kom terug naar/uit het buitenland, wat nu?

Vertrekkende reizigers kunnen zich enkel na telefonisch contact in onze groepspraktijk laten testen op COVID 19. Indien de test in het weekend moet plaatsvinden kan u terecht op de luchthaven van Zaventem. Een COVID-reis-test kost 47 euro per test + de kosten van de consultatie.

Raadpleeg de meest recente reisadviezen op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Essentiële reizen moet je kunnen aantonen met een verklaring op eer. Klik hier voor meer informatie.

1. Wat als ik terugkom uit een rode zone?
Rode zones zijn gemeenten districten, steden, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden gebracht of waar Belgische toeristen een zeer hoog risico lopen op besmetting.

 • Iedere patiënt die terugkeert naar België moet een PLF (Passenger Locator Form) invullen
 • Na het invullen van het PLF krijgt élke reiziger via e-mail een QR code toegestuurd, als bewijs dat het PLF ingevuld werd. Daarbij moet ook een zelfevaluatiedocument ingevuld worden.
 • Indien uit het PLF en het zelfevaluatiedocument blijkt dat je terugkeert uit een rode zone en mogelijk risico op besmetting gelopen hebt, zal je bijkomend per sms gevraagd worden om minstens 7 dagen in quarantaine te gaan en om je te laten testen.
 • Er wordt dan ook een ‘corona test prescription code (CTPC)’ gestuurd. Deze code geeft toegang tot een COVID-test, zonder tussenkomst van je huisarts.
 • Je dient getest te worden op dag 1 en dag 7 na terugkeer met de CTPC code.
  – Indien je op dag 7 negatief test, kan de quarantaine gestopt worden.
  – Indien het resultaat positief is, worden er nog 7 dagen bij de quarantaineduur geteld, te starten vanaf de datum van staalname (dus 7+7 = 14 dagen na terugkeer).
 • Boek hier je afspraak met de CTPC code.

2. Wat als ik terugkom uit een oranje zone?
Oranje zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waarvoor een gematigd hoog risico op besmetting is vastgesteld.
Er is geen test nodig voor asymptomatische personen die terugkomen uit een oranje zones; wel moeten zoals voor iedereen de algemeen geldende maatregelen in België gevolgd worden.

3. Wat als ik terugkom uit een groene zone?
Groene zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waar er geen of een laag gezondheidsrisico is vastgesteld.
Er geldt geen enkele verplichting: noch quarantaine, noch test.

Ik had contact met een COVID + persoon

Hoog risico contacten dienen zich meteen te laten testen na identificatie. Zij krijgen hiervoor een CTPC code via de contact tracing en kunnen zelf een afspraak maken in het triagecentrum Heist Op Den Berg via https://triage.doclr.be. Indien deze test negatief is dienen zij opnieuw een test te ondergaan op dag 7. Ook hiervoor krijgt u een code via de contact tracing.


1. Onderscheid tussen hoog risico contacten en laag risico contacten
Hoog risico contacten of nauwe contacten zijn personen waarbij het risico op besmetting als ‘hoog’ beschouwd wordt. Nauwe contacten zijn bijvoorbeeld een huisgenoot, een collega die naast de patiënt zit op kantoor, een vriend(in),…
Voorbeeld: Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (‘face to face’) waarbij het mondmasker bij één van de personen niet correct gebruikt is. Kinderen van de lagere school die in de klas/refter naast een index geval zaten worden nu ook beschouwd als HRC.

Laag risico contacten zijn personen waarbij het risico op besmetting als ‘laag’ beschouwd wordt.
Voorbeeld 1: Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een CO- VID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (‘face to face’), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).
Voorbeeld 2: een persoon die zich in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van <1,5m was. Dit omvat, onder andere, de hele afdeling in een kinderkribbe/kleuterschool (<6 jaar), mensen die in dezelfde ruimte werken of samen in een wachtkamer zaten.
Voorbeeld 3: hoog risico contacten van de nauwe contacten van de indexpatiënt zijn laag risico contacten en hoeven bijgevolg niet in quarantaine.

De contact tracing beslist wie een hoog risico contact of laag risico contact is. Het is mogelijk dat de contacttracing direct een PCR-test aanraadt. Je zal een SMS ontvangen met een code. Hiermee kan je een afspraak maken op het triagecentrum te Heist o/d Berg.

2. Wat zijn de maatregelen voor hoog risico contacten?
– Als hoog-risico contact wordt je asap getest en op dag 7 na het laatste risicocontact.
– Je gaat 10 dagen in quarantaine, tenzij de test op dag 7 negatief is, dan kan je vroeger werk of school hervatten. Na deze 10 dagen ben je nog voor minstens 4 dagen waakzaam. Waakzaam wil zeggen dat je nog een aantal maatregelen zeker in acht moet nemen (zie verder)
– De duur van de quarantaine thuis is ten minste 7 dagen na het laatste risicovolle contact*.
– Je ontvangt thuis geen bezoek.
– Bel je huisarts wanneer je symptomen zoals hoesten of koorts krijgt.
– Tijdens de 10-daagse quarantaineperiode EN de 4 dagen na het einde van de quarantaine moeten de volgende maatregelen worden genomen:
– Bijzondere aandacht voor basishygiënemaatregelen
– Je mag je woning enkel verlaten voor strikt noodzakelijke aankopen (bv. voeding en geneesmiddelen). Je draagt hierbij altijd een mondmasker en vermijdt contact met anderen.
– De contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch) worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen.
– Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de 4 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden gehouden.
* Indien tijdens de quarantaineperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt begint de periode van 10 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste contact.

3. Wat zijn de maatregelen voor laag risico contacten?
Quarantaine is niet nodig voor asymptomatische laag risico contacten.
Er wordt aanbevolen om de sociale contacten tot een minimum te beperken en 1,5 m afstand te houden.
Andere maatregelen
Extra aandacht besteden aan de basis hygiënemaatregelen (bv. was regelmatig je handen, hoest/nies in een zakdoek).
Voor verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker in textiel gedragen worden voor personen >12 jaar.

4. Testing
Testing van hoog risico contacten
Met de CTPC code die je krijgt via de contacttracing of via je huisarts kan je een afspraak inboeken op het triagecentrum te Heist o/d Berg.

Testing van laag risico contacten
Afname van een test om een infectie uit te sluiten bij asymptomatische personen is niet nodig.
Bij ontwikkelen van symptomen die compatibel zijn met COVID-19 moet je contact opnemen met je huisarts.

Verschil tussen quarantaine en isolatie

QUARANTAINE
De duur van de quarantaine thuis is ten minste 10 dagen na het laatste risicovolle contact. Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,…), maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen en per uitzondering. Hierbij moet een mondmasker in textiel gedragen worden, de hygiënische maatregelen strikt nageleefd worden en direct contact met andere mensen vermeden worden.

Indien tijdens de quarantaineperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt, begint de periode van 10 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste risicovolle contact.

Tijdens de 10-daagse quarantaineperiode EN de 4 dagen na het einde van de quarantaine moeten de volgende maatregelen worden genomen:
– Bijzondere aandacht voor basishygiënemaatregelen
– Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden (voor personen > 12 jaar).
– De contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch) worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen.
– Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de 4 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden aangehouden.

ISOLATIE
Isolatie geldt voor bevestigde gevallen (i.e. positieve test) ook als deze asymptomatisch zijn. Essentiële verplaatsingen mogen niet. Indien je de enige binnen je gezin bent die besmet is, dan moet je je zoveel mogelijk isoleren van je huisgenoten (bv. ergens anders slapen, apart eten met eigen bestek,…).
– Minstens 7 dagen.
– De huisarts beslist hoe lang deze periode duurt in functie van symptomen.

Alles over testing op COVID 19

MOET IK MIJ LATEN TESTEN?

1. Wat zijn de belangrijkste COVID-19 symptomen?
– Koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden
– Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn
– Vermoeidheid
– Geur- en smaakverlies
– Verkoudheid
– Diarree
Kinderen jonger dan zes jaar worden niet standaard getest. De huisarts zal conform de geval- definitie hier verder over beslissen.

2. Wat moet ik doen indien ik COVID-19 symptomen heb?
– Blijf meteen thuis.
– Bel je huisarts en meld de symptomen die je op dat moment hebt. Je huisarts zal het nodige advies geven, aangeven waar je de test moet afnemen en je telefoonnummer opvragen.
– Probeer een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorbije dagen contact hebt gehad. Deze lijst wordt enkel gebruikt indien je positief testte.

Wie? Mensen met wie je contact had vanaf 2 dagen voor de covid-symptomen tot het mo- ment van isolatie (bv. collega’s, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, ge- zinsleden, etc.).
Wat? Deze lijst bevat o.a. naam, telefoonnummer, geboortedatum.

Je huisarts zal de bevoegde instanties verwittigen zodat de contactopvolging snel kan opstarten.
Gebruik je de CoronAlert App: bespreek dit met je huisarts

3. Ik ben getest. Wat nu?
– Indien je symptomen hebt, krijg je van de huisarts een arbeidsongeschiktheidsattest
– In afwachting van het resultaat van de test en bij een sterk klinisch vermoeden van besmetting, kan de huisarts beslissen om de huisgenoten en andere nauwe contacten al in quarantaine te plaatsen. In dat geval zijn zij arbeidsgeschikt maar mogen zich niet naar hun werkplek begeven. Bespreek met je werkgever de verschillende mogelijkheden (bijvoorbeeld: sociaal verlof).

4. Hoe bekom ik het resultaat van de test?
– De huisarts contacteert je zelf.
– Kijk online op http://www.mijngezondheid.be. Inloggen kan met je e-id of its me app.
– Indien je de CoronAlert app heeft, kan je daarin het resultaat ook terugvinden

5. Wat moet ik doen indien ik positief test?
Isolatie gedurende 10 dagen.
Na de 10 dagen klachtenvrij? = einde isolatie.
De isolatie wordt opgeheven ten vroegste 10 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de ademhalingssymptomen.
Zorgpersoneel moet bij de terugkeer naar het werk nog te allen tijde een chirurgisch mondmasker dragen totdat de symptomen volledig zijn verdwenen EN tot ten minste 14 dagen na het optreden van de symptomen.
Je dient opnieuw telefonisch contact met op te nemen met de huisarts:
– indien de symptomen verergeren;
– indien er nieuwe symptomen optreden;
– op het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid indien de symptomen aanhouden.
Contactopvolging
– Indien je de CoronAlert app gebruikt, geef daarin aan dat je positief bent. Op deze manier kan de contactopvolging starten.
– Verwittig je contacten en vraag hen om contact op te nemen met de huisarts.
– Het contact tracing center of lokale contact tracing zal contact met je opnemen om de personen die je de laatste dagen zag op de hoogte te stellen. Dit is belangrijk om verspreiding van het virus tegen te gaan.
– Zij zullen je mogelijks contacteren via telefoon op het nummer 02/214.19.19 of via sms op het nummer 8811.
– Als je deze oproepen niet beantwoordt, kan een medewerker bij je thuis langskomen.

6. Wat moet ik doen indien ik negatief test?
De huisarts beslist hoe lang jouw arbeidsongeschiktheid nog moet duren in functie van de symptomen.
Indien je huisgenoten in quarantaine zaten, kunnen zij hun normale activiteiten hernemen.

Organisatie griepvaccin 2020

Op 8 verschillende momenten kan u een afspraak maken voor een griepvaccin. Let op, dit zijn afspraken van 5 minuten en exclusief voorbehouden voor het zetten van het griepvaccin, niet voor andere redenen zoals bloedname, voorschriften, attesten, chronische of acute klachten.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • U dient uw afspraak zelf te maken, online (vermelden “griepspuit”), of telefonisch in de voormiddag.
 • 1 afspraak per persoon (dus twee personen is twee afspraken)
 • U dient zelf uw griepspuit mee te brengen! Vraag tijdig uw voorschrift. Dit kan niet per mail. 50-Plussers kunnen vanaf 1 oktober een griepvaccin zonder voorschrift afhalen bij de apotheker. Zo hoeven zij maar één keer bij de huisarts langs (om het vaccin effectief te laten zetten).

Wanneer?
Dr Vandeput
Woe 21 oktober 2020 19-21u
Di 27 oktober 2020 12-14u
Woe 28 oktober 2020 19-21u


Dr Schreurs
Zat 24 oktober 2020 9-12u
Di 3 november 2020 19-21u


Dr Merckx
Woe 4 november 2020 19-21u
Vrij 13 november 2020 19-21u


Dr Couturier
Zat 7 november 2020 9-12u

De griepprik is sterk aanbevolen voor:

 • 65-plussers;
 • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
 • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
 • mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • al wie in een instelling verblijft vb een  woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking.
 • iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
 • personen die behoren tot het verzorgend personeel (gezondheidssector) en in direct contact komen met personen met een verhoogd risico op complicaties
 • iedereen werkzaam in de gezondheidssector.
 • Ook voor personen tussen 50-65 jaar is de griepprik sterk aan te raden. Zij hebben immers een verhoogd risico op complicaties door hun leeftijd.