Ik had contact met een COVID + persoon

Er is geen quarantaine meer nodig, onafhankelijk van je vaccinatiestatus.

Wat is er wel nodig?
– Je blijft voor 14 dagen waakzaam. Als er symptomen optreden, moet de Self Assessment Tool (SAT) ingevuld worden
– Sociale contacten moeten 14 dagen na het hoog risico contact zoveel mogelijk beperkt worden. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden gehouden.
– Ondanks het feit dat er geen quarantaine is, wordt huishoudelijke contacten ouder dan 6 jaar sterk aangeraden om gedurende een periode van 7 dagen na het begin van de symptomen bij het indexgeval (of na positieve test indien index asymptomatisch is) een masker te dragen wanneer zij in contact komen met mensen buiten het huishouden. Indien het niet mogelijk is steeds een masker te dragen, moet een zelftest worden uitgevoerd en dagelijks herhaald. Als de test positief is, moet de persoon in isolatie blijven.  

Ik vertrek naar het buitenland, wat nu?

Raadpleeg de meest recente reisadviezen op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.


Vertrekkende reiziger
In geen geval wordt de PCR test voor vertrekkende reizigers in onze groepspraktijk uitgevoerd. U kan een afspraak maken op devolgende 2 locaties die deze testings wel nog aanbieden:

Luchthaven van Zaventem (ook op zondag!)

Somedi (Heist Op Den Berg):
Maak een afspraak op Somedi voor een PRE-TRAVEL COVID consultatie.
Bel naar het medisch secretariaat van Somedi 015 25 89 11 of boek online een afspraak (https://somedi.be/).
Resultaat van de test

Het resultaat van de test vindt u in uw online medisch dossier op www.cozo.be of op www.mijngezondheid.belgie.be. U kunt het resultaat zelf raadplegen, afdrukken of fotograferen. U kunt zich aanmelden op beide websites met uw eID of itsme.
U kan eveneens een kopie van het resultaat afhalen aan het loket labo Somedi, tijdens de openingsuren en dit uitsluitend op vertoning van uw eID.
Verschil tussen quarantaine en isolatie

QUARANTAINE
De duur van de quarantaine thuis hangt af van de vaccinatiestatus. Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,…), maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen en per uitzondering. Hierbij moet een mondmasker in textiel gedragen worden, de hygiënische maatregelen strikt nageleefd worden en direct contact met andere mensen vermeden worden.

Indien tijdens de quarantaineperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt, begint de periode van quarantaine opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste risicovolle contact.

Tijdens de quarantaineperiode tot en met 14 dagen na het hoog risico contact moeten de volgende maatregelen worden genomen:
– Bijzondere aandacht voor basishygiënemaatregelen
– Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden (voor personen > 12 jaar).
– De contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de Self Assessment Tool (SAT) ingevuld worden en moet er een nieuwe test gebeuren.
– Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de 4 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden aangehouden.

ISOLATIE
Isolatie geldt voor bevestigde gevallen (i.e. positieve test) ook als deze asymptomatisch zijn. Essentiële verplaatsingen mogen niet. Indien je de enige binnen je gezin bent die besmet is, dan moet je je zoveel mogelijk isoleren van je huisgenoten (bv. ergens anders slapen, apart eten met eigen bestek,…).
– Minstens 10 dagen.
– De huisarts beslist hoe lang deze periode duurt in functie van symptomen.

Organisatie griepvaccinatie 2021

Op verschillende momenten kan u een afspraak maken voor een griepvaccin. Let op, dit zijn afspraken van 5 minuten en exclusief voorbehouden voor het zetten van het griepvaccin, niet voor andere redenen zoals bloedname, voorschriften, attesten, chronische of acute klachten.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • U dient uw afspraak zelf te maken, online (vermelden “griepspuit”), of telefonisch in de voormiddag.
 • 1 afspraak per persoon (dus twee personen is twee afspraken)
 • U dient zelf uw griepspuit mee te brengen! 50-Plussers en risicopatiënten kunnen vanaf 1 oktober een griepvaccin zonder voorschrift afhalen bij de apotheker. Zo hoeven zij maar één keer bij de huisarts langs (om het vaccin effectief te laten zetten).
  Neem hieronder even een kijkje of u tot de risicocategorie behoort.

Wanneer?
Verpleegster Kim
Woe 27 oktober 2021 19u30-21.00uur
Di 2 november 2021 17.00-19.00uur


Dr Vandeput
Woe 27 oktober 2021 19u30-21.00uur
Woe 3 november 2021 11u30-14.00uur


Dr Schreurs

Di 2 november 2021 19.00-21.00uur

Dr Selleslagh
Vrij 5 november 2021 18.00-20.00uur
Do 18 november 2021 12.00-14.00uur


De griepprik is sterk aanbevolen voor:

 • 65-plussers;
 • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
 • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
 • mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • al wie in een instelling verblijft vb een  woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking.
 • iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
 • personen die behoren tot het verzorgend personeel (gezondheidssector) en in direct contact komen met personen met een verhoogd risico op complicaties
 • iedereen werkzaam in de gezondheidssector.
 • Ook voor personen tussen 50-65 jaar is de griepprik sterk aan te raden. Zij hebben immers een verhoogd risico op complicaties door hun leeftijd.

01/10/2021 Nieuwe huisarts in opleiding Dr. Van Gossum Lode

Met veel enthousiasme vervolledig ik mijn specialisatie-opleiding tot huisarts in groepspraktijk Tremelo van 1/10/21 tem 30/9/22. Ik behaalde mijn diploma geneeskunde aan de KU Leuven in 2019. Eerder liep ik al 1,5 jaar stage in een huisartsenpraktijk en recent 6 maanden op de diensten orthopedie en dermatologie in UZ Leuven. Naast de klassieke raadpleging kan je bij mij onder andere terecht voor ECG, kleine heelkunde, infiltraties en spirometrie.

Dr. Selleslagh eindigt eind september haar specialisatie huisartsgeneeskunde en zal nog werkzaam zijn in onze praktijk tot en met februari 2022 om het zwangerschapsverlof van Dr. Merckx mee op te vangen.