Blog

CORONAVIRUS

Beste patiënten,
Zie hier een aantal adviezen en antwoorden op de meest gestelde vragen.

Hebt u klachten en weet u niet of u medisch advies moet inwinnen of gewoon thuis kan uitzieken? Neem dan even een kijkje op onderstaande uitgebreide beslisboom.

Wat te doen indien

1. Mijn werk heeft me naar huis gestuurd om me te laten testenpreventief naar huisgestuurd maar ik ben niet ziek.
Testen zullen in bepaalde gevallen uitgevoerd worden. We steunen hierop volledig op aanbevelingen van de overheid. De patiënt of de werkgever kan in geen geval een test eisen, je moet voldoen aan de voorwaarden. De test wordt niet afgenomen in de praktijk. Je zal hiervoor (telefonisch) doorgestuurd worden naar het pretriagecentrum van onze regio (vermoedelijk pas vanaf 11 mei gezien we momenteel niet over de testcapaciteit beschikken). Zo weren we zoveel mogelijk potentieel besmette patiënten uit onze praktijk.
Volgens zorg en gezondheid heeft uw werkgever geen recht om te beslissen wie thuis moet blijven en wie niet als je geen klachten hebt. Wil je de mogelijkheid bespreken om preventief aangepast werk uit te voeren of thuis te blijven dan is dit de verantwoordelijkheid van uw arbeidsgeneesheer. Neem met hem/haar contact op via uw werk. Het is vanzelfsprekend dat er geen ziekte attesten klaargemaakt worden voor patiënten die niet ziek zijn.

2. Ik heb luchtwegklachten (keelpijn, oorpijn, lopende neus of reeds weken lange hoest), maar geen koorts en ik voel me niet ziek.
Neem telefonisch contact op met onze groepspraktijk: 016/53 38 10. Je zal een afspraak ingeboekt krijgen op een speciaal infectie-consult.

3. Ik heb luchtwegklachten en koorts en ik voel me erg ziek.
Neem telefonisch contact op met onze groepspraktijk: 016/53 38 10. Je krijgt een speciale afspraak toegewezen in het pretriagecentrum.

4. Ik heb nauw contact gehad met een bevestigd/mogelijk geval van corona OF ik ben opgebeld geweest door het contact tracing centrum.
Maar ik heb geen symptomen: Als het contact tracing centrum je opgebeld heeft voor een test wordt je door ons ingeboekt op het pretriagecentrum voor testing (dit zal pas mogelijk zijn vanaf 11 mei). Belt het contact tracing centrum je niet op, dan kan je je gewone activiteiten verder zetten maar wees extra waakzaam voor het ontstaan van symptomen de eerste 14 dagen na het contact.
En ik heb nu ook symptomen: Je wordt getest (vanaf 11 mei) en 7-14 dagen thuisisolatie is verplicht. Neem telefonisch contact op met onze groepspraktijk: 016/53 38 10. Je telefoonnummer zal genoteerd worden en je zal over de middag terug gebeld worden door een arts.

5. Ik ben in thuisisolatie geschreven.
De arts noteert duidelijk op het attest dat je het huis niet mag verlaten. Dit impliceert eveneens dat je niet naar de winkel of apotheker kan gaan en uiteraard sociale contacten vermijdt. Familie of vrienden kunnen helpen door boodschappen aan zijn/haar deur af te zetten.

04/05/2020 Nieuwe huisarts in opleiding Dr. Sarah Lee Selleslagh

Op maandag 04 mei vervolmaakt Dr. Sarah Lee Selleslagh haar assistentschap huisartsgeneeskunde in onze praktijk tot en met het najaar van 2021. Zij werkte hiervoor reeds 1 jaar in de huisartsenpraktijk De Brugberg (Leuven) en reeds 6 maanden op de spoedgevallen dienst van AZ Diest. Zij vervoegt het artsen team in plaats van Dr. Anouk Tans, wiens opleiding erop zit in onze praktijk. Dr. Anouk Tans zal zich verder bijscholen in de huisartsgeneeskunde door een bijkomende 6 maanden stage op de spoedgevallen van AZ Diest. Wij willen haar hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking afgelopen jaar en wensen haar veel succes.

Laat je vaccineren tegen tekenencefalitis

Wat?

Tekenencefalitis is een hersen(vlies)ontsteking die veroorzaakt wordt door het tekencefalitis-virus. Besmette teken dragen het virus over van dier naar dier en soms naar mens. Opgelet dit virus verschilt van de bacterie die de ziekte van Lyme overbrengt!

Wie?

 • Voor reizigers die tijdens het tekenseizoen (voorjaar, zomer, herfst) en veel buitenactiviteiten ondernemen in beboste gebieden (wandelen, kamperen, paddenstoelen plukken, …) in volgende landen:
  • Denemarken
  • Zweden
  • Noorwegen
  • Duitsland
  • Albanië
  • Zwitserland
  • Letland
  • Litouwen
  • Oostenrijk
  • Tsjechië
  • Slovakije
  • Slovenië
  • Kroatië

Hoe?

Vaccinatie te verkrijgen op voorschrift bij apotheek
Voorschrift te verkrijgen via secretariaat of arts

U kan voor deze vaccinaties terecht bij onze verpleegster Kim Volkaerts
– Donderdag voormiddag op afspraak (Telefonisch te maken)
– Dinsdag avond 10/12 en 07/01 op afspraak (enkel voor patiënten die overdag niet kunnen)

3 injecties (op 0, 1 en 6 maanden), preferentieel starten in winter
– Bescherming houdt maximaal 3 jaar
– Booster na 3 jaar, biedt 5 jaar bescherming, nadien herhalingsbooster om de 5-10 jaar
Meer informatie hierover ook te verkrijgen bij de artsen

Wat?

De pneumokok is de bacterie die in veel gevallen verantwoordelijk is voor een longontsteking, ook pneumonie genoemd, en kan bijzonder agressief zijn.

Wie?

 • 65-plussers
 • Personen met een verhoogd risico:
  • Personen met stoornissen van de immuniteit
  • Personen met asplenie (ontbreken van de milt), sikkelcelanemie en hemoglobulineproblemen
  • Personen met lek van het cerebrospinaal vocht of cochleair implantaat
  • Personen met chronisch hartlijden
  • Personen met chronisch longlijden of rokers
  • Personen met leverlijden of zwaar alcoholgebruik
  • Personen met chronisch nierlijden
 • Baby’s, peuters en kleuters
  • Hier maakt de vaccinatie deel uit van het basisvaccinatieschema

Hoe?

Vaccinatie te verkrijgen op voorschrift bij apotheek
Voorschrift te verkrijgen via secretariaat of arts

U kan voor deze vaccinaties terecht bij onze verpleegster Kim Volkaerts
– Donderdag voormiddag op afspraak (Telefonisch te maken)
– Dinsdag avond 10/12 en 07/01 op afspraak (enkel voor patiënten die overdag niet kunnen)

Gezonde 65-plussers: éénmalig Pneumovax23
Personen met verhoogd risico: Prevenar13, na 8 weken Pneumovax23 en om de 5 jaar Pneumovax23

Meer informatie hierover ook te verkrijgen bij de artsen