Blog

Ik vertrek naar het buitenland, wat nu?

Raadpleeg de meest recente reisadviezen op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.


Vertrekkende reiziger
In volgende centra kan u getest worden: luchthaven van Zaventem (ook op zondag!), Somedi (Heist op den berg), GC Klein Boom te Putte (Mechelsesteenweg 604) naast het vaccinatiecentrum, Brabanthal in Leuven, Zorgteam De Maan, Imeldaziekenhuis Bonheiden, AML.

SOMEDI:
Maak een afspraak op Somedi voor een PRE-TRAVEL COVID consultatie.
Bel naar het medisch secretariaat van Somedi 015 25 89 11 of boek online een afspraak (https://somedi.be/).
Resultaat van de test

Het resultaat van de test vindt u in uw online medisch dossier op www.cozo.be of op www.mijngezondheid.belgie.be. U kunt het resultaat zelf raadplegen, afdrukken of fotograferen. U kunt zich aanmelden op beide websites met uw eID of itsme.
U kan eveneens een kopie van het resultaat afhalen aan het loket labo Somedi, tijdens de openingsuren en dit uitsluitend op vertoning van uw eID.


GC KLEIN BOOM TE PUTTE:
Het testcentrum heeft een aparte ingang aangegeven met bewegwijzering Eurofins Testcentrum Putte (NIET via de ingang van het vaccinatiecentrum)
Wanneer? Opent op maandag 28 juni, op afspraak. Inboeken kan nu al:
Burgers moeten eerst éénmalig registreren op https://www.eurofins-labovanpoucke.com/nl/covid-19/COVID-19-PCR-test
Burgers boeken hun afspraak via bovengemelde site of via de APP ‘TrustOne’
Voor wie? Alle reizigers en festivalgangers die een PCR-test nodig hebben. Met of zonder code voor een ‘gratis’ test.
Voor wie niet? Alle patiënten die via de huisarts, CLB-arts, contacttracing of als terugkerende reiziger een CTPC-code hebben ontvangen. Zij blijven een afspraak inboeken in het triagecentrum te Heist-o/d-Berg.
Waar vindt de reiziger zijn resultaat ?
www.mijngezondheid.be;  in de APP ‘TrustOne’
Het labo bezorgt het resultaat ook per mail


De Brabanthal Leuven
https://leuven.be/test

Zorgteam De Maan
Tervuursesteenweg 241, 2800 Mechelen
Afspraak maken kan online via de website https://www.medina.be/nl/
Afspraak maken kan telefonisch via 024/63 25 15

Imeldaziekenhuis Bonheiden
De afname van een test kan uitsluitend gebeuren op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Afspraak maken kan telefonisch via de afsprakencentrale van Imelda: 015/50 51 11. Afspraak maken kan online via MyNexuzHealth: https://nexuzhealth.com/nl/mynexuzhealth
De test dient meteen betaald te worden en kan alleen via bancontact.
Er is een niet betalende parking voorzien COVID-screening, je moet dus niet parkeren op de gewone parking: rij naar de hoofdingang en volg de pijlen voor de COVID-screening.

Prikcentrum AML
Koningin Astridlaan 51, 2800 Mechelen
Afspraak maken kan telefonisch via 0471/ 66 74 77.
De COVID-19 test is onmiddellijk te betalen via bancontact.Ik had contact met een COVID + persoon

Hoog risico contacten dienen zich meteen te laten testen na identificatie. Zij krijgen hiervoor een CTPC code via de contact tracing en kunnen zelf een afspraak maken in het triagecentrum Heist Op Den Berg via https://triage.doclr.be. Indien deze test negatief is dienen zij opnieuw een test te ondergaan op dag 7. Ook hiervoor krijgt u een code via de contact tracing.


1. Onderscheid tussen hoog risico contacten en laag risico contacten
Hoog risico contacten of nauwe contacten zijn personen waarbij het risico op besmetting als ‘hoog’ beschouwd wordt. Nauwe contacten zijn bijvoorbeeld een huisgenoot, een collega die naast de patiënt zit op kantoor, een vriend(in),…
Voorbeeld: Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (‘face to face’) waarbij het mondmasker bij één van de personen niet correct gebruikt is. Kinderen van de lagere school die in de klas/refter naast een index geval zaten worden nu ook beschouwd als HRC.

Laag risico contacten zijn personen waarbij het risico op besmetting als ‘laag’ beschouwd wordt.
Voorbeeld 1: Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een CO- VID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (‘face to face’), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).
Voorbeeld 2: een persoon die zich in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van <1,5m was. Dit omvat, onder andere, de hele afdeling in een kinderkribbe/kleuterschool (<6 jaar), mensen die in dezelfde ruimte werken of samen in een wachtkamer zaten.
Voorbeeld 3: hoog risico contacten van de nauwe contacten van de indexpatiënt zijn laag risico contacten en hoeven bijgevolg niet in quarantaine.

De contact tracing beslist wie een hoog risico contact of laag risico contact is. Het is mogelijk dat de contacttracing direct een PCR-test aanraadt. Je zal een SMS ontvangen met een code. Hiermee kan je een afspraak maken op het triagecentrum te Heist o/d Berg.

2. Wat zijn de maatregelen voor hoog risico contacten?
– Als hoog-risico contact wordt je asap getest en op dag 7 na het laatste risicocontact.
– Je gaat 10 dagen in quarantaine, tenzij de test op dag 7 negatief is, dan kan je vroeger werk of school hervatten. Na deze 10 dagen ben je nog voor minstens 4 dagen waakzaam. Waakzaam wil zeggen dat je nog een aantal maatregelen zeker in acht moet nemen (zie verder)
– De duur van de quarantaine thuis is ten minste 7 dagen na het laatste risicovolle contact*.
– Je ontvangt thuis geen bezoek.
– Bel je huisarts wanneer je symptomen zoals hoesten of koorts krijgt.
– Tijdens de 10-daagse quarantaineperiode EN de 4 dagen na het einde van de quarantaine moeten de volgende maatregelen worden genomen:
– Bijzondere aandacht voor basishygiënemaatregelen
– Je mag je woning enkel verlaten voor strikt noodzakelijke aankopen (bv. voeding en geneesmiddelen). Je draagt hierbij altijd een mondmasker en vermijdt contact met anderen.
– De contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch) worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen.
– Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de 4 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden gehouden.
* Indien tijdens de quarantaineperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt begint de periode van 10 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste contact.

3. Wat zijn de maatregelen voor laag risico contacten?
Quarantaine is niet nodig voor asymptomatische laag risico contacten.
Er wordt aanbevolen om de sociale contacten tot een minimum te beperken en 1,5 m afstand te houden.
Andere maatregelen
Extra aandacht besteden aan de basis hygiënemaatregelen (bv. was regelmatig je handen, hoest/nies in een zakdoek).
Voor verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker in textiel gedragen worden voor personen >12 jaar.

4. Testing
Testing van hoog risico contacten
Met de CTPC code die je krijgt via de contacttracing of via je huisarts kan je een afspraak inboeken op het triagecentrum te Heist o/d Berg.

Testing van laag risico contacten
Afname van een test om een infectie uit te sluiten bij asymptomatische personen is niet nodig.
Bij ontwikkelen van symptomen die compatibel zijn met COVID-19 moet je contact opnemen met je huisarts.

Verschil tussen quarantaine en isolatie

QUARANTAINE
De duur van de quarantaine thuis is ten minste 10 dagen na het laatste risicovolle contact. Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,…), maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen en per uitzondering. Hierbij moet een mondmasker in textiel gedragen worden, de hygiënische maatregelen strikt nageleefd worden en direct contact met andere mensen vermeden worden.

Indien tijdens de quarantaineperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt, begint de periode van 10 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste risicovolle contact.

Tijdens de 10-daagse quarantaineperiode EN de 4 dagen na het einde van de quarantaine moeten de volgende maatregelen worden genomen:
– Bijzondere aandacht voor basishygiënemaatregelen
– Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden (voor personen > 12 jaar).
– De contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch) worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen.
– Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de 4 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden aangehouden.

ISOLATIE
Isolatie geldt voor bevestigde gevallen (i.e. positieve test) ook als deze asymptomatisch zijn. Essentiële verplaatsingen mogen niet. Indien je de enige binnen je gezin bent die besmet is, dan moet je je zoveel mogelijk isoleren van je huisgenoten (bv. ergens anders slapen, apart eten met eigen bestek,…).
– Minstens 7 dagen.
– De huisarts beslist hoe lang deze periode duurt in functie van symptomen.

Alles over testing op COVID 19

MOET IK MIJ LATEN TESTEN?

1. Wat zijn de belangrijkste COVID-19 symptomen?
– Koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden
– Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn
– Vermoeidheid
– Geur- en smaakverlies
– Verkoudheid
– Diarree
Kinderen jonger dan zes jaar worden niet standaard getest. De huisarts zal conform de geval- definitie hier verder over beslissen.

2. Wat moet ik doen indien ik COVID-19 symptomen heb?
– Blijf meteen thuis.
– Bel je huisarts en meld de symptomen die je op dat moment hebt. Je huisarts zal het nodige advies geven, aangeven waar je de test moet afnemen en je telefoonnummer opvragen.
– Probeer een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorbije dagen contact hebt gehad. Deze lijst wordt enkel gebruikt indien je positief testte.

Wie? Mensen met wie je contact had vanaf 2 dagen voor de covid-symptomen tot het mo- ment van isolatie (bv. collega’s, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, ge- zinsleden, etc.).
Wat? Deze lijst bevat o.a. naam, telefoonnummer, geboortedatum.

Je huisarts zal de bevoegde instanties verwittigen zodat de contactopvolging snel kan opstarten.
Gebruik je de CoronAlert App: bespreek dit met je huisarts

3. Ik ben getest. Wat nu?
– Indien je symptomen hebt, krijg je van de huisarts een arbeidsongeschiktheidsattest
– In afwachting van het resultaat van de test en bij een sterk klinisch vermoeden van besmetting, kan de huisarts beslissen om de huisgenoten en andere nauwe contacten al in quarantaine te plaatsen. In dat geval zijn zij arbeidsgeschikt maar mogen zich niet naar hun werkplek begeven. Bespreek met je werkgever de verschillende mogelijkheden (bijvoorbeeld: sociaal verlof).

4. Hoe bekom ik het resultaat van de test?
– De huisarts contacteert je zelf.
– Kijk online op http://www.mijngezondheid.be. Inloggen kan met je e-id of its me app.
– Indien je de CoronAlert app heeft, kan je daarin het resultaat ook terugvinden

5. Wat moet ik doen indien ik positief test?
Isolatie gedurende 10 dagen.
Na de 10 dagen klachtenvrij? = einde isolatie.
De isolatie wordt opgeheven ten vroegste 10 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de ademhalingssymptomen.
Zorgpersoneel moet bij de terugkeer naar het werk nog te allen tijde een chirurgisch mondmasker dragen totdat de symptomen volledig zijn verdwenen EN tot ten minste 14 dagen na het optreden van de symptomen.
Je dient opnieuw telefonisch contact met op te nemen met de huisarts:
– indien de symptomen verergeren;
– indien er nieuwe symptomen optreden;
– op het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid indien de symptomen aanhouden.
Contactopvolging
– Indien je de CoronAlert app gebruikt, geef daarin aan dat je positief bent. Op deze manier kan de contactopvolging starten.
– Verwittig je contacten en vraag hen om contact op te nemen met de huisarts.
– Het contact tracing center of lokale contact tracing zal contact met je opnemen om de personen die je de laatste dagen zag op de hoogte te stellen. Dit is belangrijk om verspreiding van het virus tegen te gaan.
– Zij zullen je mogelijks contacteren via telefoon op het nummer 02/214.19.19 of via sms op het nummer 8811.
– Als je deze oproepen niet beantwoordt, kan een medewerker bij je thuis langskomen.

6. Wat moet ik doen indien ik negatief test?
De huisarts beslist hoe lang jouw arbeidsongeschiktheid nog moet duren in functie van de symptomen.
Indien je huisgenoten in quarantaine zaten, kunnen zij hun normale activiteiten hernemen.

Organisatie griepvaccinatie 2021

Op verschillende momenten kan u een afspraak maken voor een griepvaccin. Let op, dit zijn afspraken van 5 minuten en exclusief voorbehouden voor het zetten van het griepvaccin, niet voor andere redenen zoals bloedname, voorschriften, attesten, chronische of acute klachten.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • U dient uw afspraak zelf te maken, online (vermelden “griepspuit”), of telefonisch in de voormiddag.
 • 1 afspraak per persoon (dus twee personen is twee afspraken)
 • U dient zelf uw griepspuit mee te brengen! 50-Plussers en risicopatiënten kunnen vanaf 1 oktober een griepvaccin zonder voorschrift afhalen bij de apotheker. Zo hoeven zij maar één keer bij de huisarts langs (om het vaccin effectief te laten zetten).
  Neem hieronder even een kijkje of u tot de risicocategorie behoort.

Wanneer?
Verpleegster Kim
Woe 27 oktober 2021 19u30-21.00uur
Di 2 november 2021 17.00-19.00uur


Dr Vandeput
Do 21 oktober 2021 11.00-13.00uur
Woe 27 oktober 2021 19u30-21.00uur
Woe 3 november 2021 11u30-14.00uur


Dr Schreurs
Zat 23 oktober 2021 9.00-12.00uur
Di 2 november 2021 19.00-21.00uur


Dr Merckx
Do 14 oktober 2021 11.00-14.00uur

Dr Selleslagh
Vrij 5 november 2021 18.00-20.00uur


De griepprik is sterk aanbevolen voor:

 • 65-plussers;
 • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
 • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
 • mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • al wie in een instelling verblijft vb een  woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking.
 • iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
 • personen die behoren tot het verzorgend personeel (gezondheidssector) en in direct contact komen met personen met een verhoogd risico op complicaties
 • iedereen werkzaam in de gezondheidssector.
 • Ook voor personen tussen 50-65 jaar is de griepprik sterk aan te raden. Zij hebben immers een verhoogd risico op complicaties door hun leeftijd.