Blog

Laat je gratis vaccineren tegen mazelen

Wie?

 • Volwassenen geboren tussen 1970 – 1985 die:
  • geen mazelen hebben doorgemaakt en
  • geen of slechts een vaccin gehad hebben
 • Zuigelingen die nog geen mazelen vaccinatie kregen, tussen de leeftijd van 6 – 12 maanden, wanneer zij reizen naar landen met een hoog risico op mazelen:
  • Landen in Afrika en Azië (behalve Marokko, Sri Lanka, Taiwan en Turkije)
  • Georgië
  • Kazachstan
  • Macedonië
  • Oekraïne
  • Roemenië
  • Venezuela
 • Zuigelingen die nog geen mazelen vaccinatie kregen tussen de leeftijd van 6 en 12 maanden, bij nauw contact met lokale bevolking in volgende landen (vb logeren bij familie/vrienden thuis):
  • Bosnië-Herzegovina
  • Bulgarije
  • Frankrijk
  • Israël (indien u verblijft in de joods-orthodoxe gemeenschap)
  • Italië
  • Kirgizië
  • Litouwen
  • Slovakije
  • VS (indien u verblijft in New York in de joods-orthodoxe gemeenschap)

Dit vervroegde vaccin geldt niet als volwaardige vaccinatie, na deze dosis moet je kindje nog 2 vaccins krijgen.

Hoe?

U kan voor deze vaccinaties terecht bij onze verpleegster, Kim Volkaerts
Vaccins aanwezig in praktijk (Gratis)
– Donderdag voormiddag op afspraak (Telefonisch te maken)
– Dinsdag avond 10/12 en 07/01 op afspraak (enkel voor patiënten die overdag niet kunnen)

Ongevaccineerd: 2 vaccinaties met minimum 1 maand tussen
Ooit éénmalig vaccin gekregen: 1 herhalingsvaccinatie volstaat

Meer informatie hierover ook te verkrijgen bij de artsen

Griepprik 2019 – 2020

Dit gebeurt uitsluitend op afspraak.
Er zijn daarvoor speciaal tijdsblokken gereserveerd van 5 min per afspraak. 
Deze afspraak is alléén voor de griepprik, niet voor bloeddruk, voorschriften, controles, invullen van papieren of andere vragen.

 • U dient uw afspraak zelf te maken, online (graag vermelden “griepspuit”) , telefonisch, of aan de balie in de voormiddag.
 • Per persoon 1 afspraak. (dus twee personen is twee afspraken)
 • U dient zelf uw griepspuit mee te brengen. Vraag tijdig uw voorschrift. Dit kan niet per mail.
Er worden in onze praktijk 6 griepprik-momenten georganiseerd: 
 • Dr Vandeput
  • Woensdag 6 november van 19.00 – 21.00 uur
  • Donderdag 7 november van 12.00 – 14.30 uur
 • Dr. Merckx
  • Donderdag 24 oktober van 11.00 – 14.00 uur
  • Dinsdag 5 november van 19.00 – 21.00 uur
 • Dr. Schreurs
  • Donderdag 24 oktober van 08.00 – 11.00 uur
  • Donderdag 7 november van 19.00 – 21.00 uur

De griepprik is sterk aanbevolen voor:

 • 65-plussers
 • Vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen
 • Chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes
 • Mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • Al wie in een instelling verblijft vb een  woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking
 • Iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden
 • Personen die behoren tot het verzorgend personeel (gezondheidssector) en in direct contact komen met personen met een verhoogd risico op complicaties
 • Iedereen werkzaam in de gezondheidssector.
 • Ook voor personen tussen 50-65 jaar is de griepprik sterk aan te raden. Zij hebben immers een verhoogd risico op complicaties door hun leeftijd.

Raadpleeg uw medisch dossier online

Als huisarts hanteren we een shared-decision-model in onze praktijkvoering. Hiervoor trachten we de patiënt actief te betrekken in beslissingen omtrent zijn/haar gezondheid.

Ben je benieuwd naar je labo-resultaten? Weet je niet meer welke vaccins je allemaal gehad hebt? Wil je verifiëren of je geregistreerd staat als orgaandonor of heb je een print-out nodig van je medicatielijst? Wanneer was je laatste screeningsonderzoek voor baarmoederhalskanker, darmkanker of borstkanker?

Al deze informatie kan je raadplegen via volgend stappenplan.

 1. Surf naar https://www.mijngezondheid.belgie.be
 2. Log in met uw e-ID-kaart en uw PIN-code of via de ItsMe app
 3. Raadpleeg uw gezondheidssamenvatting, medicatieschema, bevolkingsonderzoeken en vaccinatieschema telkens door te drukken op VITALINK
  Raadpleeg uw resultaten (labo, medische beeldvorming) via CoZo
  Raadpleeg uw therapeutische relaties. Alleen de patiënt zelf en de artsen met wie u een therapeutische relatie hebt kunnen aan uw gedeeld medisch dossier.  

Klopt er iets niet in je medicatielijst of je vaccinaties? Zijn er onduidelijkheden of vragen over uw resultaten? Maak dan tijdig een afspraak met je huisarts.

Om wijzigingen in uw gedeeld medisch dossier te kunnen maken hebben wij uw e-ID nodig. Gelieve hier steeds aan te denken.

GDPR op huisartsenniveau

Als huisarts zijn wij verantwoordelijk voor het bewaren en beheren van uw persoonlijke gegevens. De noodzakelijke maatregelen werden getroffen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving van 25 mei 2018. U kan hier onze privacyverklaring raadplegen.