Blog

04/05/2020 Nieuwe huisarts in opleiding Dr. Sarah Lee Selleslagh

Op maandag 04 mei 2020 vervolmaakt Dr. Sarah Lee Selleslagh haar assistentschap huisartsgeneeskunde in onze praktijk tot en met het najaar van 2021. Zij werkte hiervoor reeds 1 jaar in de huisartsenpraktijk De Brugberg (Leuven) en reeds 6 maanden op de spoedgevallen dienst van AZ Diest. Zij vervoegt het artsen team in plaats van Dr. Anouk Tans, wiens opleiding erop zit in onze praktijk. Dr. Anouk Tans zal zich verder bijscholen in de huisartsgeneeskunde door een bijkomende 6 maanden stage op de spoedgevallen van AZ Diest. Wij willen haar hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking afgelopen jaar en wensen haar veel succes.

Laat je vaccineren tegen tekenencefalitis

Wat?

Tekenencefalitis is een hersen(vlies)ontsteking die veroorzaakt wordt door het tekencefalitis-virus. Besmette teken dragen het virus over van dier naar dier en soms naar mens. Opgelet dit virus verschilt van de bacterie die de ziekte van Lyme overbrengt!

Wie?

 • Voor reizigers die tijdens het tekenseizoen (voorjaar, zomer, herfst) en veel buitenactiviteiten ondernemen in beboste gebieden (wandelen, kamperen, paddenstoelen plukken, …) in volgende landen:
  • Denemarken
  • Zweden
  • Noorwegen
  • Duitsland
  • Albanië
  • Zwitserland
  • Letland
  • Litouwen
  • Oostenrijk
  • Tsjechië
  • Slovakije
  • Slovenië
  • Kroatië

Hoe?

Vaccinatie te verkrijgen op voorschrift bij apotheek
Voorschrift te verkrijgen via secretariaat of arts

U kan voor deze vaccinaties terecht bij onze verpleegster Kim Volkaerts
– Donderdag voormiddag op afspraak (Telefonisch te maken)
– Dinsdag avond 10/12 en 07/01 op afspraak (enkel voor patiënten die overdag niet kunnen)

3 injecties (op 0, 1 en 6 maanden), preferentieel starten in winter
– Bescherming houdt maximaal 3 jaar
– Booster na 3 jaar, biedt 5 jaar bescherming, nadien herhalingsbooster om de 5-10 jaar
Meer informatie hierover ook te verkrijgen bij de artsen

Wat?

De pneumokok is de bacterie die in veel gevallen verantwoordelijk is voor een longontsteking, ook pneumonie genoemd, en kan bijzonder agressief zijn.

Wie?

 • 65-plussers
 • Personen met een verhoogd risico:
  • Personen met stoornissen van de immuniteit
  • Personen met asplenie (ontbreken van de milt), sikkelcelanemie en hemoglobulineproblemen
  • Personen met lek van het cerebrospinaal vocht of cochleair implantaat
  • Personen met chronisch hartlijden
  • Personen met chronisch longlijden of rokers
  • Personen met leverlijden of zwaar alcoholgebruik
  • Personen met chronisch nierlijden
 • Baby’s, peuters en kleuters
  • Hier maakt de vaccinatie deel uit van het basisvaccinatieschema

Hoe?

Vaccinatie te verkrijgen op voorschrift bij apotheek
Voorschrift te verkrijgen via secretariaat of arts

U kan voor deze vaccinaties terecht bij onze verpleegster Kim Volkaerts
– Donderdag voormiddag op afspraak (Telefonisch te maken)
– Dinsdag avond 10/12 en 07/01 op afspraak (enkel voor patiënten die overdag niet kunnen)

Gezonde 65-plussers: éénmalig Pneumovax23
Personen met verhoogd risico: Prevenar13, na 8 weken Pneumovax23 en om de 5 jaar Pneumovax23

Meer informatie hierover ook te verkrijgen bij de artsen

Laat je gratis vaccineren tegen mazelen

Wie?

 • Volwassenen geboren tussen 1970 – 1985 die:
  • geen mazelen hebben doorgemaakt en
  • geen of slechts een vaccin gehad hebben
 • Zuigelingen die nog geen mazelen vaccinatie kregen, tussen de leeftijd van 6 – 12 maanden, wanneer zij reizen naar landen met een hoog risico op mazelen:
  • Landen in Afrika en Azië (behalve Marokko, Sri Lanka, Taiwan en Turkije)
  • Georgië
  • Kazachstan
  • Macedonië
  • Oekraïne
  • Roemenië
  • Venezuela
 • Zuigelingen die nog geen mazelen vaccinatie kregen tussen de leeftijd van 6 en 12 maanden, bij nauw contact met lokale bevolking in volgende landen (vb logeren bij familie/vrienden thuis):
  • Bosnië-Herzegovina
  • Bulgarije
  • Frankrijk
  • Israël (indien u verblijft in de joods-orthodoxe gemeenschap)
  • Italië
  • Kirgizië
  • Litouwen
  • Slovakije
  • VS (indien u verblijft in New York in de joods-orthodoxe gemeenschap)

Dit vervroegde vaccin geldt niet als volwaardige vaccinatie, na deze dosis moet je kindje nog 2 vaccins krijgen.

Hoe?

U kan voor deze vaccinaties terecht bij onze verpleegster, Kim Volkaerts
Vaccins aanwezig in praktijk (Gratis)
– Donderdag voormiddag op afspraak (Telefonisch te maken)
– Dinsdag avond 10/12 en 07/01 op afspraak (enkel voor patiënten die overdag niet kunnen)

Ongevaccineerd: 2 vaccinaties met minimum 1 maand tussen
Ooit éénmalig vaccin gekregen: 1 herhalingsvaccinatie volstaat

Meer informatie hierover ook te verkrijgen bij de artsen

Griepprik 2019 – 2020

Dit gebeurt uitsluitend op afspraak.
Er zijn daarvoor speciaal tijdsblokken gereserveerd van 5 min per afspraak. 
Deze afspraak is alléén voor de griepprik, niet voor bloeddruk, voorschriften, controles, invullen van papieren of andere vragen.

 • U dient uw afspraak zelf te maken, online (graag vermelden “griepspuit”) , telefonisch, of aan de balie in de voormiddag.
 • Per persoon 1 afspraak. (dus twee personen is twee afspraken)
 • U dient zelf uw griepspuit mee te brengen. Vraag tijdig uw voorschrift. Dit kan niet per mail.
Er worden in onze praktijk 6 griepprik-momenten georganiseerd: 
 • Dr Vandeput
  • Woensdag 6 november van 19.00 – 21.00 uur
  • Donderdag 7 november van 12.00 – 14.30 uur
 • Dr. Merckx
  • Donderdag 24 oktober van 11.00 – 14.00 uur
  • Dinsdag 5 november van 19.00 – 21.00 uur
 • Dr. Schreurs
  • Donderdag 24 oktober van 08.00 – 11.00 uur
  • Donderdag 7 november van 19.00 – 21.00 uur

De griepprik is sterk aanbevolen voor:

 • 65-plussers
 • Vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen
 • Chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes
 • Mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • Al wie in een instelling verblijft vb een  woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking
 • Iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden
 • Personen die behoren tot het verzorgend personeel (gezondheidssector) en in direct contact komen met personen met een verhoogd risico op complicaties
 • Iedereen werkzaam in de gezondheidssector.
 • Ook voor personen tussen 50-65 jaar is de griepprik sterk aan te raden. Zij hebben immers een verhoogd risico op complicaties door hun leeftijd.