Medisch advies

Soms is er weinig tijd tijdens een consultatie om naast de aangemelde problematiek al onze preventieadviezen mee te geven. Het zijn er ondertussen een heleboel (cardiovasculaire preventieadviezen, kankerscreeningsonderzoeken, osteoporose, vaccinaties, …). Idealiter kom je hiervoor op consultatie om een persoonlijk plan of advies te krijgen maar we geven al even de algemene topics mee. We zien enerzijds dat sommige mensen bepaalde informatie graag vroeger gehad hadden maar merken eveneens ongerustheid over een aantal andere zaken op. Hieronder meer evidence-based informatie per topic.
Ik ben (mogelijks) ziek

Vaccinatie

Stress