Nieuwe patiënt

Wij nemen nog nieuwe patiënten aan, maar beperken ons tot inwoners van onderstaande perimeter. Dit werd zo afgestemd met omliggende huisartspraktijken waar wij een goed contact mee onderhouden:
Groepspraktijk Werchter
Groepspraktijk Baal
Groepspraktijk Grootlo-Schriek (Dr. Coene start op 9/10/2023)
Huisartsenpraktijk Demerbrug
Huisartsenpraktijk Keerbergen

Hieronder volgt een woordje uitleg ivm de werking van onze praktijk.
1. Voorschriften
Hebt u een voorschrift dringend nodig gelieve hiervoor dan in de voormiddag te bellen (8-12u). Voorschriften zullen pas klaar zijn 24uur na uw aanvraag. Bellen voor het aanvragen van ‘al uw chronische medicatie’ kan niet. Telefonische voorschriften dienen enkel ter uitzondering. Wij vragen om na 12 uur niet meer voor voorschriften te bellen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van u en uw huisarts om voldoende voorschriften te voorzien als u op consultatie komt. Gelieve hier steeds een gewoonte van te maken en voor vertrek na te kijken wat u zeker nodig heeft.
2. Bel uurtjes
Wij lassen dagelijks beluurtjes in zodat u een korte vraag rechtstreeks aan een arts kan stellen. Tijdens de consultaties wordt er niet doorverbonden met een arts tenzij voor urgenties. Gelieve op het beluurtje van uw vaste huisarts te bellen, zo kan er correcte zorg en opvolging geboden worden. Heeft u een uitgebreide vraag, dan vragen wij een consult in te boeken.
3. Afspraken
Ondanks de drukte in de huisartsenpraktijk willen zowel arts als patiënt de best mogelijke zorg. Wederzijds begrip en een goede planning zijn hier de sleutelwoorden. 
– Echt dringende zorg krijgt voorrang, neem hiervoor telefonisch contact op met de praktijk. Bij twijfel zal een arts beslissen over de dringendheid van uw probleem (mogelijk niet uw vaste huisarts).
– Boek afspraken zoveel mogelijk online. Is de agenda online volzet? Bel dan naar de praktijk. We zoeken een oplossing voor problemen die niet kunnen wachten.

– Bent u niet zeker wat u met een medisch probleem moet doen? Vul dan gerust deze online triage-tool in: www.moetiknaardedokter.be
– Plan niet dringende en opvolgafspraken ruim op tijd.
– Maandagen, brugdagen of de dag na een feestdag of verlengd weekend zijn meestal heel druk, niet de meest geschikte dagen voor opvolgafspraken.
– Het komt steeds vaker voor dat patiënten een afspraak missen zonder deze te annuleren of ons op de hoogte te brengen. Het is jammer dat er op deze manier andere patiënten uw plaats niet kunnen innemen en soms moeten wachten tot de volgende dag.
Daarom voelen wij ons genoodzaakt de ‘No Show’-regel in te voeren.
De eerstvolgende consultatie bij uw dokter wordt u 20€ aangerekend, zonder tussenkomst van uw mutualiteit, of er zal een brief opgestuurd worden met vraag voor betaling. Voor een dubbele afspraak zal 30€ aangerekend worden. Indien er sprake is van overmacht (ziekenhuisopname, ongeval onderweg,..) houden wij hier uiteraard rekening mee.

4. Huisbezoeken
Worden uitsluitend gereserveerd voor de oudere populatie waarvan de mobiliteit erg beperkt is.