Onze praktijk engageert zich als opleidingspraktijk voor huisartsen-in-opleiding (HAIO). De HAIO is reeds afgestudeerd en gediplomeerd arts en vervolledigt zijn specialisatie huisarts-geneeskunde. Het is een evidentie dat zij als afgestudeerd arts ook raadplegingen en huisbezoeken doen. Patiënten worden steeds overlegd, zowel dagelijks als wekelijks in een groter overleg. Werken in een opleidingspraktijk prikkelt ons om steeds bij te blijven met de meest recente wetenschap en technieken, maar ook om evidence based medicine na te streven. De combinatie van verse kennis en ervaring werkt hierbij vaak verfrissend. Zo blijven we garant staan voor uw optimale zorg.