Het secretariaat vormt naar coördinatie toe de spil van onze praktijk: stockbeheer, telefonische triage, contact met de mutualiteiten… Veerle bemant het secretariaat elke voormiddag van 8u tot 12u, uitgezonderd op donderdag (tot 10u30). Voor ingewikkelde vragen belt u best dan of tijdens het beluur van de arts. Mogelijks wordt er dan wel naar de raadpleging verwezen.

Buiten deze uren komt u terecht bij het telesecretariaat.